Dobra współpraca inwestycyjna

Dobra współpraca inwestycyjna

Mieszkańcy powiatu w ostatnim czasie dostrzegają  systematyczny rozwój powiatowej infrastruktury  drogowej.  Realizowane inwestycje są rezultatem bardzo dobrej współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego, a przede wszystkim zasługą działań i zaangażowania Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszka Przybytniaka, który stale zabiega w Sejmiku o wsparcie dla powiatu grójeckiego w wielu dziedzinach.

Wspólne zaangażowanie dwóch szczebli samorządu oraz  nieprzerwane starania  o poprawę stanu dróg leżących na terenie powiatu grójeckiego zaowocowało wieloma przedsięwzięciami na  drogach wojewódzkich na naszym terenie.
W ostatnim czasie odbyło się  spotkanie  z  Radnym Sejmiku p. Leszkiem Przybytniakiem  i p.  Tomaszem Lewandowskim Dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Podczas spotkanie Dyrektor MZDW  wspólnie z  Radnym Sejmiku, Przewodniczącym Rady Powiatu Januszem Karbowiakiem, Starostą Powiatu Grójeckiego Krzysztofem Ambroziakiem oraz Wicestarostą Jolantą Sitarek,  rozmawiali  na temat realizowanych inwestycji, dalszej modernizacji dróg wojewódzkich nr 730  oraz 722 Grójec-Piaseczno  oraz  możliwych dodatkowych działaniach, takich jak  rozszerzenie inwestycji i wykonanie chodnika w miejscowościach Pabierowice i Wólka Turowska (droga wojewódzka nr 730) oraz chodnika w Kobylinie (droga wojewódzka nr 722).
Rozmowy dotyczyły również kolejnych inwestycji. W najbliższym czasie mają rozpocząć się prace na odcinku drogi wojewódzkiej  nr 725 Belsk Duży- Biała Rawska.
Planowane jest również wykonanie chodnika od ronda w Belsku Dużym do remontowanego odcinka drogi 725 (skrzyżowanie  z drogą gminną Belsk Duży- Mała Wieś).
Samorząd  Powiatu stara się również  o współrealizację z  Samorządem Województwa przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 725  z drogą powiatową nr 1613W Rożce -Rębowola.
Inwestycje prowadzone są również na odcinku drogi wojewódzkiej nr 731, gdzie ku końcowi zmierzają prace na trasie  Góra Kalwaria – Warka.
Dobiega końca realizacja przebudowy drogi Wojewódzkiej nr 730 przez gminy Jasieniec oraz Warka na odcinku Nowa Wieś- Krześniaków - Laski. Modernizacja drogi wojewódzkiej obejmowała gruntowną przebudowę nawierzchni, mostów oraz skrzyżowań.
Dzięki inwestycjom drogowym w powiecie grójeckim,  znacznie poprawiło się  bezpieczeństwo mieszkańców i komfort podróżujących drogami powiatowymi  i wojewódzkimi.

 

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja