Kupujesz mieszkanie na kredyt? Zabezpiecz swoje interesy! Kłopoty kredytobiorców przestrogą dla innych!

Wielu uczestników programu ”Mieszkanie dla Młodych”  boryka się z poważnymi konsekwencjami z uwagi na nieotrzymanie pozytywnej decyzji kredytowej. Problem ten dotyczy nie tylko niedoszłych beneficjentów programu „MdM”, lecz wszystkich nabywców lokali oraz innych nieruchomości, którzy nieodpowiednio zabezpieczyli się na wypadek niewykonania zawartej umowy rezerwacyjnej, przedwstępnej lub deweloperskiej. 
W większości przypadków zadatek przepadnie, a straty konsumenta z tego tytułu sięgają nawet kilkunastu tysięcy złotych. Niestety, klienci nie są świadomi konsekwencji podpisania takich umów. Na co należy zatem zwrócić uwagę przed złożeniem podpisu?
W tym celu należy zminimalizować ryzyko poniesienia kosztów w razie negatywnej decyzji kredytowej poprzez, chociażby zastosowania odpowiedniej klauzuli umownej. Może ona przewidywać bezkosztowe wycofanie się z kontraktu lub przynajmniej za symboliczną kwotę.
Pomimo, że umowa deweloperska jest szczegółowo uregulowana przez przepisy prawa, to jednak nie ma ograniczeń co do polepszenia zapisów dotyczących nabywcy. W myśl art. 28 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie można jednak ograniczać jego uprawnień.
Ponadto, należy rozumieć różnicę między zaliczką a zadatkiem. W razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować.
Klientów, którzy nie otrzymali pozytywnej decyzji kredytowej, czeka teraz długotrwałe postępowanie sądowe, w którym jedynym ratunkiem jest powołanie się na art. 394 § 3 KC. Zwrot zadatku jest możliwy jedynie w razie rozwiązania umowy lub niewykonania umowy wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.
Kancelaria Michalak Kosicka Zawolski Partnerzy świadczy obsługę prawną w zakresie negocjowania warunków umów z instytucjami finasowymi, egzekwowania praw wynikających z umów oraz ochrony praw konkurencji i konsumentów.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja