Finansowe konsekwencje bankructw SKOK-ów dla członków kas

Za naprawianie skutków bankructw SKOK-ów płacą głównie członkowie kas. Wymaga podkreślenia, że mimo bankructwa SKOK-u, członkostwo w kasie nie wygasa. Dlatego też, przystępując do kasy i akceptując jej statut, członek kasy jest zobowiązany w dalszym ciągu wykonywać obowiązki wynikające ze statutu kasy oraz przepisów prawa. Obowiązujące przepisy pozwalają na nałożenie na członków kas obowiązku pokrycia strat powstałych w kasach do wysokości nawet dwukrotności wysokości wpłaconych udziałów. Mówi o tym art. 26 ust. 3 ustawy o SKOK. Podwyższenie odpowiedzialności członków kas do ww. wysokości wymaga jednak wprowadzenia odpowiedniej regulacji w statucie kasy.  W takim wypadku, w razie wystąpienia problemów finansowych danego SKOK-u, należy liczyć się z ryzykiem otrzymania wezwania do dokonania wpłaty do wysokości podwójnych wpłaconych udziałów. Przed przystąpieniem do wybranego SKOK-u należy zatem zwrócić szczególną uwagę na postanowienia przewidujące podwyższenie odpowiedzialności członka kasy za powstałe straty.
Artykuł nie zawiera wszystkich informacji w tym zakresie, dlatego też w indywidualnych przypadkach zawsze można zwrócić się o pomoc do doświadczonego radcy prawnego, który będzie służył fachowym wsparciem przy weryfikacji dokumentów statutowych wybranego SKOK-u, i ocenie, czy żądanie zapłaty jest uzasadnione.
Katarzyna Ignatowicz-Dębska – Radca prawny

 

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja