Rodzinny biznes po śmierci przedsiębiorcy. Czy da się uratować firmę przed katastrofą?

Statystyki wskazują, że z powodu śmierci właściciela rocznie znika z polskiego rynku blisko 1200 przedsiębiorstw. Firmy rodzinne stanowią ponad 1/3 polskich przedsiębiorstw i zatrudniają połowę pracowników w kraju.  W obecnym stanie prawnym wraz ze śmiercią przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą spadkobiercy tracą możliwość posługiwania się  nazwą firmy, numerem NIP, wygasają umowy o pracę, pełnomocnictwa, umowy z kontrahentami, oraz decyzje administracyjne takie jak: licencje, koncesje, zezwolenia.

Spadkobiercy mają także utrudniony dostęp do rachunku bankowego prowadzonego na potrzeby działalności gospodarczej, a co jest z tym związane nie jest możliwe np. dokonanie wypłat wynagrodzeń. Ponadto pomoc publiczna, która w chwili śmierci przedsiębiorcy  była w toku,  musi zostać w całości zwrócona wraz z odsetkami.
Postępowania spadkowe, których przedmiotem jest sukcesja przedsiębiorstwa zmarłego toczą się latami, a dalsze prowadzenie firmy często jest niemożliwe. Rozwiązaniem problemu sukcesji praw i obowiązków związanych z prowadzoną działalnością jest przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w choćby jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
W odpowiedzi na braki w przepisach prawa, umożliwiających sukcesję jednoosobowej działalności gospodarczej Ministerstwo Rozwoju pracuje nad pakietem „100 zmian dla firm”. W ramach trwających prac resort przygotowuje ustawę o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej, która wiąże się ze zmianami w 20 innych ustawach.
Ustawa wprowadza instytucję  zarządcy sukcesyjnego, który miałby być wyznaczony przez przedsiębiorcę i prowadziłby działalność gospodarczą po jego śmierci. Zarządca miałby być uprawniony do posługiwania się nazwą przedsiębiorstwa w kontaktach z urzędami przez określony czas. Co ciekawe nowe przepisy przewidują, że funkcję zarządu sukcesyjnego mogłaby pełnić prokura na podstawie pisemnego oświadczenia i zgłoszenia do CEIDG.
Niemniej jednak, należy mieć na względzie, że trudno przewidzieć kiedy można by się spodziewać wprowadzenia nowych przepisów. Na chwilę obecną by uratować rodzinną firmę rekomendowane jest przekształcenie formy prawnej przedsiębiorstwa.

Kancelaria Michalak Kosicka Zawolski Partnerzy Radcowie Prawni zajmuje się obsługą przedsiębiorstw m.in. w zakresie przekształceń podmiotowych jak i postępowań spadkowych w przedmiocie sukcesji przedsiębiorstw.

Aleksander Półtorak

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja