Cudzoziemcy pracownicy na nowych zasadach!

Od 1 stycznia 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy. Przepisy mają zastosowanie do obywateli państw nie będących członkami UE.

Modyfikacji poddane zostały w szczególności zasady pracy krótkoterminowej i sezonowej. W międzyczasie weszły zmiany w przepisach szczegółowych. W konsekwencji na starych zasadach przedsiębiorca może zarejestrować oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonania pracy jedynie do końca grudnia 2017 roku. Takie oświadczenie może dotyczyć obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy i przewidywać pracę maksymalnie do końca 2018 roku.
Od nowego roku oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi będą rejestrowane tylko w razie prac niesezonowych. Niemniej jednak ubieganie się o zezwolenie na pracę sezonową do 9 miesięcy w danym roku kalendarzowym, będzie nadal możliwe. Nowy rodzaj zezwolenia na pracę sezonową będzie wydawany przez właściwego miejscowo starostę, a nie przez wojewodę, co ma znacznie przyspieszyć procedurę.
Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji lub Ukrainy będą za to uprawnieni do uzyskania wpisu nawet do 3 lat oraz powierzenia pracy innej niż sezonowej na okres nie przekraczający 30 dni. Trzeba jednak mieć na względzie, że dotychczasowe zasady będą obowiązywały do prac innych niż sezonowe.
Nadchodzące zmiany początkowo będą stanowiły duże utrudnienie dla przedsiębiorców i cudzoziemców. Warto już dziś zaplanować najbliższy rok pod kątem ewentualnego zatrudniania obywateli państw trzecich by uniknąć niepotrzebnych komplikacji.
Klientami Kancelarii Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawni są firmy zajmujące się sprowadzaniem i zatrudnianiem cudzoziemców. Zapraszamy do współpracy.

Aleksander Półtorak

MKZ Partnerzy

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja