Odbiór azbestu z terenu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Odbiór azbestu z terenu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą informuje, iż zostało zakończone zadanie pn.: „Ogólnopolski program finansowania  usuwania wyrobów zwierających azbest na terenie województwa mazowieckiego”.

Celem programu jest wzrost ilości  unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego. Nabór wniosków na zadanie rozpoczął się 29 kwietnia 2019 r. a jego Beneficjentami są jednostki samorządu terytorialnego.
Gmina Nowe Miasto nad Pilicą uzyskała dofinansowanie w wysokości 70%  kosztów kwalifikowanych tj. 32.958,43 zł, resztę środków w wysokości 14.125,06 zł gmina pokryła z własnego budżetu. Łącznie zostało odebranych 123,904 Mg wyrobów zawierających azbest od 47 osób, które złożyły wniosek o pomoc w odbiorze, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Zadanie powyższe zostało wykonane przez firmę Środowisko i Innowacje z siedzibą w Warszawie.
Obecnie Gmina Nowe Miasto nad Pilicą jest na etapie gromadzenia dokumentacji  niezbędnej do  złożenia rozliczenia końcowego ww. zadania.
Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja