Kolejne inwestycje w gminie Grójec

Kolejne inwestycje w gminie Grójec

Gmina Grójec realizuje kolejne etapy zaplanowanych inwestycji drogowych. W ostatnim czasie zakończono realizacje dróg Głuchów- Podole oraz drogi nr 1654W Kociszew- Mięsy. Kolejne dwie inwestycje przebiegają zgodnie z planowanym harmonogramem.

Szczegóły inwestycji
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654W Kociszew-Mięsy na odcinku 440 mb.
Inwestycja została zrealizowana we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Grójcu. Środki gminy Grójec 93000,00 zł. Środki Powiatu Grójeckiego – 62000,00 zł. Łączny koszt: 155000,00 zł.


2.  Budowa drogi gminnej Głuchów- Podole łączącej ulice Spacerową i Spokojną w Głuchowie – zadanie zrealizował Wykonawca „ZYKO-DRÓG” Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Żelaznej 3, 26-600 Radom. Łączny koszt prac wyniósł 504 999,60 zł brutto.


3. Kolejny etap ul. Batalionów Chłopskich
W trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania, wybrano ofertę wykonawcy „ZYKO-DRÓG” Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Żelaznej 3, 26-600 Radom. Dodatkowo, dzięki bardzo dobrej  współpracy z PGE Grójec ul. Mogielnicka 32, 05-600 Grójec dokonano wymiany słupów (na koszt PGE), które stały w środku chodnika.


Umowa na wykonanie robót z wykonawcą została podpisana w dniu 29 września 2020 r. Koszt realizacji przedmiotu umowy wynosi: 1 491 405 52 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy został ustalony na dzień 30 listopada 2020 r. Niestety nieprzewidziane w projektach kolizje pod ziemią oraz COVID-19 powodują, że terminy zakończenia prac pomimo wielkiej chęci wykonawców nie zostaną dotrzymane.
4. II etap budowy ul. Relaksowej w Grójcu połączony z budową odcinka ul. Bokserskiej – w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania wybrano ofertę wykonawcy Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Asfaltowej 2 , 05-604 Jasieniec.

Umowa na wykonanie robót z Wykonawcą została podpisana w dniu 18 września 2020 r. Koszt realizacji przedmiotu umowy wynosi:
- 674 355,50 zł brutto – budowa ul. Relaksowej w Grójcu II etap
- 222 785,89 zł brutto – budowa ul. Bokserskiej
Termin realizacji przedmiotu umowy został ustalony na dzień 30 listopada 2020 r.
Informacja prasowa Urzędu Gminy i Miasta Grójec

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja