Inwestycje w gminie Goszczyn

Inwestycje w gminie Goszczyn

Miesiąc październik był dla gminy Goszczyn miesiącem inwestycji. W tym czasie wykonano przebudowę kilku ważnych odcinków dróg.

Możemy już jeździć po wyremontowanym odcinku drogi o długości 930 mb w Goszczynie na ul. Piekarskiej w kierunku Piekart. Mieszkańcy na remont tej drogi oczekiwali już od dłuższego czasu. Jest to ważny odcinek, który łączy się z drogami powiatowymi. Przebudowę wykonała firma z Chybic za kwotę 199 000 zł. Remont drogi polegał na skropieniu istniejącej nawierzchni bitumem, wykonanie dwóch warstw nawierzchni z betonu asfaltowego i poboczy z kruszywa asfaltowego.
Zakończona została także przebudowa drogi powiatowej Józefów-Zbrosza Duża na odcinku 1060 mb. Jezdnia o szerokości 5 m została skropiona bitumem, a następnie wykonano warstwę wyrównawczą  i ścieralną z mieszanki mineralno-asfaltowej. Wzdłuż jezdni wykonane zostały pobocza o szerokości 1 m z destruktu asfaltowego. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych z Grójca, wyłonione w przetargu publicznym spośród 7 oferentów. Całkowita wartość robót opiewa na kwotę 257 175 zł. Inwestycja finansowana jest przez Starostwo Powiatowe w Grójcu w 40% i gminę Goszczyn w 60%.                             
W roku następnym planujemy dalszą przebudowę tej drogi na odcinku od Goszczyna do trasy S7 przez Długowolę. Mamy zapewnienie starosty grójeckiego, że złoży wniosek na tą inwestycję celem pozyskania środków od marszałka województwa mazowieckiego na tę inwestycję. Tradycyjnie gmina Goszczyn wesprze finansowo Starostwo w tym zakresie.
Obecnie ku końcowi zbliżają się prace na drodze gminnej Długowola – Romanów. Usunięto drzewa z pobocza, wykonano przepust oraz podbudowę z kruszywa i nawierzchnię z betonu asfaltowego na odcinku drogi 770 mb. Gminie udało się pozyskać na tę inwestycję dofinansowanie ze środków budżetu województwa mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 100 tys zł. Wyremontowana droga poprawi komunikację między gminnymi miejscowościami i znacznie skróci dojazd z Długowoli do Traktu Królewskiego.
W kolejnym roku również będziemy remontować drogi i w tym celu w sierpniu złożyliśmy wniosek do Wojewody Mazowieckiego na  dofinansowanie inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych. Do przebudowy tym razem przewidziano dwie drogi: drogę Kolonia Bądków - Goszczyn oraz dalszy odcinek drogi w Długowoli w stronę Maciejówki, będący kontynuacją inwestycji sprzed dwóch lat. W ramach zadania zaplanowano wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na jezdnię o dwóch pasach ruchu o szerokości pasa ruchu 2,50 m i poboczy o szerokości 0,75 m utwardzonych kruszywem łamanym. Do wniosku przedłożono kosztorysy inwestorskie na kwotę 1,4 mln zł. Dla gmin możliwe jest dofinansowanie w wysokości  do 80%, przy czym minimalny poziom to nie mniej niż 50% kosztów inwestycji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia naszego wniosku realizacja zadania planowana jest w roku 2021.
Przebudowa drogi Kolonia Bądków-Goszczyn połączy ze sobą dwie ważne drogi: powiatową Kozietuły - Goszczyn  z gminną Goszczyn - Sielec, co w dużym stopniu skróci czas przejazdu.
Przebudowane drogi poprawią estetykę i funkcjonalność poszczególnych miejscowości, a tym samym całej gminy. Poprawi się również standard życia okolicznych mieszkańców, gdyż realizacja inwestycji ułatwi dojazd do miejsc pracy i instytucji publicznych, a pozostałym użytkownikom usprawni przejazd wyremontowanymi drogami.  Dzięki realizacji zadania znacząco podniesione zostanie również bezpieczeństwo pieszych  i rowerzystów.
UG Goszczyn

Ostatnio zmienianywtorek, 03 listopad 2020 11:53
Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja