Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Goszczyn

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Goszczyn

Koniec roku to okres wytężonych prac inwestycyjnych w każdym samorządzie. Pogoda pozwala na realizację wielu inwestycji z zakresu oświetlenia dróg i placów na terenie gminy. W ostatnim czasie w ramach zapytania ofertowego Gmina Goszczyn dokonała modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 22.10.2020 r. na kwotę brutto 155.000,00 zł. Inwestycja polegała na wymianie opraw oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych na oprawy typu LED. Przedmiotem zamówienia była dostawa i montaż 325 sztuk opraw oświetleniowych typu LED, uruchomienie zamontowanego oświetlenia, sprawdzenie poprawności działania, wykonanie pomiarów rezystancji instalacji elektrycznej, utylizacja zdemontowanych opraw oświetleniowych. Zadaniem Wykonawcy była również dostawa i montaż 27 szt. zegarów astronomicznych. Protokół odbioru końcowego i przekazanie do eksploatacji obiektu nastąpił w dniu 27.10.2020r.
Wymiana opraw oświetlenia ulicznego poprawiła widoczność, a tym samym bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Dzięki wymianie oświetlenia Gmina zaoszczędzi środki w budżecie a zużycie energii elektrycznej zostanie zredukowane.
Jeszcze w tym roku planowana jest rozbudowa istniejącej linii oświetleniowych na kolejnych odcinkach.
UG Goszczyn


Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja