Monitoring suszy w gminie Chynów

Monitoring suszy w gminie Chynów

Gmina Chynów podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy”.

Przewidywany koszt zadania wynosi 60 710,00 zł w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020” stanowi kwotę 47 960,00 zł.
Zadanie obejmuje zakup i montaż autonomicznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego  przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy IUNG. Będzie to stacja z zasilaniem autonomicznym (panel solarny + turbina wiatrowa). Stacja będzie doposażona w dodatkowe czujniki tj. czujnik usłonecznienia oraz czujnik zwilżenia liścia (sensor rosy detektor deszczu).
Realizacja zadania pozwoli na zagęszczenie sieci stacji meteorologicznych na terenie województwa mazowieckiego, z których pozyskiwane dane będą stanowiły uzupełnienie krajowej sieci stacji meteorologicznych pracujących w systemie Monitoringi Suszy Rolniczej obsługiwanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.  Doposażenie stacji  w czujnik usłonecznienia zwiększy precyzję diagnozowania stanu suszy rolniczej. Czujnik zwilżenia liścia pozwoli symulować warunki panujące na powierzchni liści roślin (czy są zwilżone, jak często, przez ile czasu), da to możliwość przewidywania zagrożenia wystąpienia infekcji wywołanych przez patogeny. Dane ze stacji wykorzystywane będą przez lokalnych producentów rolnych przy planowaniu zabiegów agrotechnicznych (konieczność nawadniania, konieczność wykonywania zabiegów ochrony roślin) oraz planowaniu działań prewencyjnych (chroniących uprawy) przeciwko niekorzystnym zjawiskom atmosferycznym. Należy także zwrócić uwagę na walory poznawcze, edukacyjne stacji i możliwość wykorzystania pozyskanych danych w szkołach, instytutach i uczelniach.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja